سریال تاراج عقش صفحه اول دانلود

دانلود ترانه عربی تیتراژ پایانی سریال تاراج عشق به همراه متن ترانه

۱۳۹۸/۲/۱ ۳:۵۶:۲۸

دانلود آهنگ تیتراژ پایانی سریال عربی تاراج عشق

خواننده: مروان خوری

ترانه: اکبر انانی

دانلود

متن ترانه

بعرف منک الی
ولا رح بتکونی یوم
بعرف هوانا مرحلة
واقف عبابی اللوم
بعرف منک الی
ولا رح بتکونی یوم
بعرف هوانا مرحلة
واقف عبابی اللوم
لکن مارح اسمح هواکی یضیع
و یمرق علیی بکرى من دونک
تا اشتری حبک عمر رح بیع
و کحل عینیی بلفتة عیونک
و بعرف رح تنزل دمعة
دمعة تطفی هالشمعة
الضویناها بالعتمة
و یطل نهار
و تشتی علینا تشتی
ایام و حبک انتی
اکتر من کلشی
و خلی هاللیل نهار
مضیع قبلک انا حب کبیر
و ما بنسى هاک الانسانة
و هلا انتی و غلطان کتیر
لو ضیعتک مرة تانیی
انا کرمالک بعلن نفسی
بهالدنیی... اکبر انانی
اکبر انانی